Featured Stories
 • ( Gambar) : Pimpinan utama DAP Perak & Nga Kor Ming berbuka puasa bersama Team Sinar Harian dan mengucapkan Selamat […]

  DAP berazam jadi parti pilihan Sasar 30% Keahlian Melayu

  ( Gambar) : Pimpinan utama DAP Perak & Nga Kor Ming berbuka puasa bersama Team Sinar Harian dan mengucapkan Selamat […]

 • (图)1:太平区行动党服务队准备了杂锦粥派送给当地选民,大家笑逐颜开。 (图)2:倪可敏(左二)派发杂锦粥后与当地马來选民轻松交流合影。右起郑国霖及廖泰义。 (太平3日讯) 为了达成国民团结,霹雳州行动党主席倪可敏今日呼吁政府即刻关闭长年散播种族主义思想的国家干训局(Biro Tatanegara), 避免年轻一代思想继续遭到荼毒。 也是太平区国会议员的倪可敏今日率領火箭国州议员服务队往阿三崑邦开斋市集派送杂锦粥予选民后发表文告指出,我国是多元种族的社会,原本各种族之间应该相亲相爱、同舟共濟,可是自独立以来种族族群间却不断出现对立、误解甚至政策歧视,对此长年散播种族主义思维的国家干训局及背后撐腰的政党罪不可恕。 种族主义荼毒人民 倪可敏指出,国家干训局根本无须存在,它长期向公务员及大专生灌输种族主义思想,对我囯的建设造成了严重破坏,更让国民服务计划欲团结国民的努力付诸东流,国阵政府成立如此机构荼毒人民思想,这种做法实在令人难以置信。「一边谈团结、一边搞破坏,国阵的政策正是自打咀巴、更是自欺欺人。」倪氏表示。 竟耗掉11亿公款 倪可敏指出,自从成立以來,干训局耗掉了高达11亿令吉的公款,这个破坏种族和谐及开倒车的机构应该马上关闭,省下来的钱政府可以造沟、建路、建学校以造福人民。 干训局唱反調 倪可敏表示,首相署成立国民团结部门、甚至推出囯民团结大蓝图,可是隶属同样部门却出現干训局与国民团结公开唱反調,这种荒谬情形应即刻停止。 太平行动党今天准备了500份杂锦粥免费派送给当地的选民,出席的该党领袖包括了后廊区州议员廖泰义、保阁亚三区州议员郑国霖、州宣传局主任刘长一、国会议员助理黄申威及众多服务队队员,场面热闹融洽。

  国家干训局耗掉11亿令吉 倪可敏吁关闭种族主义机构

  (图)1:太平区行动党服务队准备了杂锦粥派送给当地选民,大家笑逐颜开。 (图)2:倪可敏(左二)派发杂锦粥后与当地马來选民轻松交流合影。右起郑国霖及廖泰义。 (太平3日讯) 为了达成国民团结,霹雳州行动党主席倪可敏今日呼吁政府即刻关闭长年散播种族主义思想的国家干训局(Biro Tatanegara), 避免年轻一代思想继续遭到荼毒。 也是太平区国会议员的倪可敏今日率領火箭国州议员服务队往阿三崑邦开斋市集派送杂锦粥予选民后发表文告指出,我国是多元种族的社会,原本各种族之间应该相亲相爱、同舟共濟,可是自独立以来种族族群间却不断出现对立、误解甚至政策歧视,对此长年散播种族主义思维的国家干训局及背后撐腰的政党罪不可恕。 种族主义荼毒人民 倪可敏指出,国家干训局根本无须存在,它长期向公务员及大专生灌输种族主义思想,对我囯的建设造成了严重破坏,更让国民服务计划欲团结国民的努力付诸东流,国阵政府成立如此机构荼毒人民思想,这种做法实在令人难以置信。「一边谈团结、一边搞破坏,国阵的政策正是自打咀巴、更是自欺欺人。」倪氏表示。 竟耗掉11亿公款 倪可敏指出,自从成立以來,干训局耗掉了高达11亿令吉的公款,这个破坏种族和谐及开倒车的机构应该马上关闭,省下来的钱政府可以造沟、建路、建学校以造福人民。 干训局唱反調 倪可敏表示,首相署成立国民团结部门、甚至推出囯民团结大蓝图,可是隶属同样部门却出現干训局与国民团结公开唱反調,这种荒谬情形应即刻停止。 太平行动党今天准备了500份杂锦粥免费派送给当地的选民,出席的该党领袖包括了后廊区州议员廖泰义、保阁亚三区州议员郑国霖、州宣传局主任刘长一、国会议员助理黄申威及众多服务队队员,场面热闹融洽。

 • (图):霹州行动党領袖与马來文媒体举行开斋仪式后祝福马来同胞“开斋节快乐”。前右起倪可汉、西华古玛、倪可敏、赛夫拉、依斯玛等等。 (怡保3日讯) 霹雳州行动党主席倪可敏今日说,国阵由始至终不承认反对党领袖职位,可是却对行动党推举拿督斯里尼查出任州议会反对党领袖一职说三道四,这证明了国阵的虚伪及不尊重民主。 也是甲巴央区州议员的倪可敏今日发表文告驳斥大臣赞比里时指出,即使民联在2008年执政通过承认反对党領袖职位,但是国阵在2009年抢夺政权后却褫夺了该职位的权力与福利,这显示囯阵的虚伪及不明白什么叫“威敏寺议会制度”(Westminster System)。 倪可敏指出,马华巫统批评行动党支持尼查出任反对党领袖,是因为他们担心一旦在野党收复政权,尼查将再度出任州务大臣职位。 国阵政治技俩 倪可敏指出,身为在野最大政党,如果现在行动党取代尼查出任“反对党领袖”,巫统又将在马来社会散播谣言,诬陷行动党反回敎、反马来人, 国阵这种政治技俩早已被看穿,行动党不吃这一套。 尼查任职七年国阵沒有反对 倪可敏说,尼查自2009年开始已担任反对党领袖,七年多来国阵没有反对,近日来却诸多批评,这显示国阵只会投机、没有原则。 倪可敏也指出,行动党支持尼查出任反对党领袖除了是基于其个人开明的思想与表现,也是行动党的政治策略,目的就是为了集合各族人民力量,收复霹雳州政权,而这点正击中国阵要害。“要取代国阵就必须获得三大民族齐心协力,否则单靠华人选票并无法改朝换代。”倪氏表示。 挑戰归还反对党议员拨款 倪可敏表示,若国阵尊重选民就应该向梹州政府及雪州政府看齐,承认反对党領袖及归还反对党议员选区拨款,如果连这一点都办不到,证明国阵眼里沒有民主。 倪可敏于今日率領该党州領袖出席与国文媒体开斋仪式后发表文告如此表示。出席的该党領袖包括顾问拿督倪可汉、署理主席西华古玛、州秘书黃家和、州委罗思义、黛安娜及添仁奈都等。

  轰国阵不承认反对党领袖职位蔑视民主 倪可敏反挑战马华巫统归还选区拨款

  (图):霹州行动党領袖与马來文媒体举行开斋仪式后祝福马来同胞“开斋节快乐”。前右起倪可汉、西华古玛、倪可敏、赛夫拉、依斯玛等等。 (怡保3日讯) 霹雳州行动党主席倪可敏今日说,国阵由始至终不承认反对党领袖职位,可是却对行动党推举拿督斯里尼查出任州议会反对党领袖一职说三道四,这证明了国阵的虚伪及不尊重民主。 也是甲巴央区州议员的倪可敏今日发表文告驳斥大臣赞比里时指出,即使民联在2008年执政通过承认反对党領袖职位,但是国阵在2009年抢夺政权后却褫夺了该职位的权力与福利,这显示囯阵的虚伪及不明白什么叫“威敏寺议会制度”(Westminster System)。 倪可敏指出,马华巫统批评行动党支持尼查出任反对党领袖,是因为他们担心一旦在野党收复政权,尼查将再度出任州务大臣职位。 国阵政治技俩 倪可敏指出,身为在野最大政党,如果现在行动党取代尼查出任“反对党领袖”,巫统又将在马来社会散播谣言,诬陷行动党反回敎、反马来人, 国阵这种政治技俩早已被看穿,行动党不吃这一套。 尼查任职七年国阵沒有反对 倪可敏说,尼查自2009年开始已担任反对党领袖,七年多来国阵没有反对,近日来却诸多批评,这显示国阵只会投机、没有原则。 倪可敏也指出,行动党支持尼查出任反对党领袖除了是基于其个人开明的思想与表现,也是行动党的政治策略,目的就是为了集合各族人民力量,收复霹雳州政权,而这点正击中国阵要害。“要取代国阵就必须获得三大民族齐心协力,否则单靠华人选票并无法改朝换代。”倪氏表示。 挑戰归还反对党议员拨款 倪可敏表示,若国阵尊重选民就应该向梹州政府及雪州政府看齐,承认反对党領袖及归还反对党议员选区拨款,如果连这一点都办不到,证明国阵眼里沒有民主。 倪可敏于今日率領该党州領袖出席与国文媒体开斋仪式后发表文告如此表示。出席的该党領袖包括顾问拿督倪可汉、署理主席西华古玛、州秘书黃家和、州委罗思义、黛安娜及添仁奈都等。

 • (图):甲巴央火箭服务队本周六江沙路街头服务为市民提呈抗议信,欢迎前来。左起谢保恒、倪可敏、萧利华等等。 (怡保2日讯) 为了协助怡保市民抗议门牌税暴涨300%,甲巴央火箭服务队将于本周六,7月4日在江沙路设立服务櫃台为受影响的居民提呈抗议书。 霹雳州行动党主席兼甲巴央区州议员倪可敏指出,怡保市政厅近來借「重估产业」来调高门牌税,幅度甚至高达300%至900%不等,受影响者多达愈2万间住宅,由于漲幅太离谱,令到众多市民深感不滿。 倪可敏指出,根据市政厅发出的通知书,任何受影响的居民须在7月10日前提呈抗议书,所以行动党州总部及议员服务中心已准备好为人民请愿上诉,欢迎选民们到来上诉以便向当局据理力争。 本周六街头服务 倪可敏指出,除了各个服务中心,甲巴央火箭服务队将于本周六甲上9时至中午1时开始在江沙路YES 5 茶餐室对面设立服务櫃台为人民准备抗议书,欢迎选民踴跃到来提出上诉。 大臣行动耍弄官腔 倪可敏指出,即使抗议声不断,州务大臣赞比里在行政议会后不但没有宣布州政府将协助人民,反而把球踢给今日甫上任的新巿长拿督赞比里曼,这种耍弄官腔的态度令人十分失望。 “怡保市政厅要调涨门牌税,最终须由州政府同意,我对赞比里耍弄官腔的态度极度失望。”倪氏强调。 出席今日发布会者包括甲巴央州议员助理谢保恒、服务队员萧利华、黄新财等等。

  协助怡市民抗议门牌税暴涨300% 甲巴央火箭周六江沙路设櫃台为民请愿

  (图):甲巴央火箭服务队本周六江沙路街头服务为市民提呈抗议信,欢迎前来。左起谢保恒、倪可敏、萧利华等等。 (怡保2日讯) 为了协助怡保市民抗议门牌税暴涨300%,甲巴央火箭服务队将于本周六,7月4日在江沙路设立服务櫃台为受影响的居民提呈抗议书。 霹雳州行动党主席兼甲巴央区州议员倪可敏指出,怡保市政厅近來借「重估产业」来调高门牌税,幅度甚至高达300%至900%不等,受影响者多达愈2万间住宅,由于漲幅太离谱,令到众多市民深感不滿。 倪可敏指出,根据市政厅发出的通知书,任何受影响的居民须在7月10日前提呈抗议书,所以行动党州总部及议员服务中心已准备好为人民请愿上诉,欢迎选民们到来上诉以便向当局据理力争。 本周六街头服务 倪可敏指出,除了各个服务中心,甲巴央火箭服务队将于本周六甲上9时至中午1时开始在江沙路YES 5 茶餐室对面设立服务櫃台为人民准备抗议书,欢迎选民踴跃到来提出上诉。 大臣行动耍弄官腔 倪可敏指出,即使抗议声不断,州务大臣赞比里在行政议会后不但没有宣布州政府将协助人民,反而把球踢给今日甫上任的新巿长拿督赞比里曼,这种耍弄官腔的态度令人十分失望。 “怡保市政厅要调涨门牌税,最终须由州政府同意,我对赞比里耍弄官腔的态度极度失望。”倪氏强调。 出席今日发布会者包括甲巴央州议员助理谢保恒、服务队员萧利华、黄新财等等。